Interview met Dr. Roy Martina over het fenomeen “vloek”.

De bedoeling van dit interview is om boven tafel te krijgen of een vloek werkelijk bestaat en/of het impact op je leven kan hebben.

Een vloek is door de eeuwen heen door mensen serieus genomen. Het komt voor in alle lagen van de bevolking en zelfs in sprookjes. En dan hebben we het nog niet over het bijgeloof dat eraan vast hangt en de godsdiensten waarin wordt gewaarschuwd om zelf niet te vloeken en/of andere mensen iets slechts toe te wensen. Een vloek spreekt tot de verbeelding.

Een paar invalshoeken die we bespreken:

 • Wat houdt volgens jou een vloek in?
 • Waar komt volgens jou het idee van een vloek vandaan?
 • Waarom geloven mensen er nu niet meer in?
 • Een vloek heeft volgens zeggen invloed op de geestelijke wereld. Hoe bezie jij de connectie van de geestelijke wereld op onze gematerialiseerde wereld?
 • Bij een vloek denk je gelijk aan kwade geesten, die iemand iets negatiefs toewensen. Bestaan er volgens jou kwade geesten?
 • Kan een vloek een spirituele blokkade veroorzaken?
 • Waarom hebben sommige vloeken of negatieve intenties van anderen meer invloed op de ene mens dan op de andere?
 • Is het mogelijk dat als iemand niet in een vloek geloofd, maar wel door iemand vervloekt is d.m.v. een ritueel, daar last van kan hebben?
 • Hoe bezie jij de relatie tussen negatieve gedachten, overtuigingen en een vloek?
 • Een vloek heeft te maken met intentieverklaringen. Is het volgens jou mogelijk dat iemand met zijn intentie iemand vervloekt? Zo ja, hoe zouden we de intentieverklaringen van anderen onklaar kunnen maken?
 • Moet je angst hebben voor een vloek?